សេវាកម្ម

ការបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

នៅកម្ពុជាយើងជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស លើជំនាញអភិវឌ្ឍន៍គេហទំពរ័។
មាននិស្សិតជាច្រើនទទួលបានការងារធ្វើក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះ
និស្សិតជាច្រើនយល់ដឹងពីរបៀបរៀន ​IT ដឹងពីរបៀបរៀនដោយខ្លួនឯង។

ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

ដោយផ្តោតលើគុណភាព និងតម្លៃសម្រម​
យើងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជនរបស់យើង
ដោយសារការផ្តល់គេហទំពរ័ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ល្បឿនលឿន
មិនមាន​ Error ងាយស្រួលប្រើទាំង Home Page និង Admin Page.

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរួមជាមួយអ្នកជំនាញដ៏មានបទពិសោធន៍
យើងអាចបង្កើតកម្មវិធីទូរសព្ទ័ (Mobile App) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនមានបញ្ហា Error

ផលិតផល គេហទំពរ័

កាន់តែងាយស្រួលក្រុមការងារយើងខ្ងុំបានបង្កើតគេហទំពរ័គំរូ (Website Template) ជាច្រើន
ដើម្បីអោយអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស ក៏ដូចជាសាក់ល្បងប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។

គំរូគេហទំពរ័​ ហាងលក់ទំនិញ

Online Shop - #17

Preview

Online Shop - #16

Preview

Online Shop - #15

Preview

Online Shop - #14

Preview

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីចំងាយ

ចំណាយតិច គុណភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលប្រើ សេវាកម្មល្អ មិនមានបញ្ហា Error
ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វី ដែលក្រុមការងារយើងត្រូវអនុវត្តន៍ជាចម្បង។

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញ

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក

អតិថិជនរបស់យើង

សូមអរគុណអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ ដែលតែងតែគាំទ្រសេវាកម្មរបស់យើងខ្ងុំ។

https://lgc24.com/
LOGICIEL COMPUTER

ហាងលក់ដុំរាយ សំភារះកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ

https://tinglok.com/
Ting Lork

គេហទំពរ័ដាក់លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ

http://khemarakcomputer.com/
Khemarak Computer

ហាងលក់សំភារះកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ មានទីតាំងនៅខេត្តតាកែវ

http://postkhmerasia.com/
Post Khmer Asia

គេហទំពរ័សារព័ត៌មាន

https://www.boreyangkorpalace.com/
Borey Angkor Palace

Real Estate Developer

http://krt-it.com/
KRT

គេហទំពរ័លក់ផលិតផលទូរស័ព្ទ

http://thalaborivat.com/
រដ្ឋបាលស្រុកថាឡាបរីវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឺងត្រែង

គេហទំព័រព័ត៌មានរដ្ឋបាលស្រុក

http://www.nicolehomemart.com/en
Nicole Home Mart

ហាងលក់សំភារះ​ អគ្គីសនី សំណង់ កសិកម្ម

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង

សព្វថ្ងៃយើងផ្តោតលើការបង្រៀនធ្វើ Website ដែលបានបែងចែកជាបីកំរិត

WEB DESIGN 1

ជាវគ្គដំបូងហើយសំខាន់សំរាប់អ្នកចង់ចាប់យកអាជីបជា Web Developer
វគ្គនេះគឺរៀនធ្វើ ម៉ូតគេហទំពរ័ (Template Website) ទាំងម៉ូតសំរាប់
កុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទ័ និងថេប្លេត។ សំរាប់តំលៃគឺ 30$ រយះពេលរៀនប្រហែល 45ម៉ោង
ដែលមានមុខវិជ្ជាសិក្សា HTML, CSS + Boostrap Framwork ខ្លះៗ និងរបៀប Hosting Website

WEB DESIGN 2

អ្នកសិក្សាត្រូវបន្តររៀនវគ្គ Web Design 2 នេះបន្ថែមទៀត។ ដែលក្នុងវគ្គនេះ ពួកយើងផ្តោតលើមុខវិជ្ជាពីរយ៉ាងសំខាន់គឺ Javascript និង jQuery។
សំរាប់តំលៃសិក្សា 30$ និងរយះពេលប្រហែល 45ម៉ោង

WEB DEVELOPMENT

ក្រោយបញ្ចប់វគ្គ Web Design អ្នកសិក្សាគួររៀនវគ្គ Web Develpment នេះមួយទៀត
ដែលជាវគ្គដ៏សំខាន់ ដោយផ្តោតលើភាសា PHP ជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍ Project ផ្ទាល់
បានធ្វើអោយអោយអ្នកសិក្សាមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការបង្កើត
Dynamic Website ដោយខ្លួនឯង ចំពោះតំលៃនៅពេលនេះគឺ 100$ និងរយះពេលសិក្សាប្រហែល 120ម៉ោង។